การยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
การยื่นเอกสารความจำนง
โรงเรียนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
เมื่อมีการประกาศจากสพฐ

ข่าวรอบรั้วเหลือง-ดำ​

อ่านข่าวทั้งหมด

ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง​

  • แผนที่โรงเรียนแม่จันวิทยาคม​

ติดต่อโรงเรียน​

  • โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 65 หมู่ 3
    ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
  • โทร : 053-771787
  • โทรสาร : 053-771545
    ในวันเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30น.