ระบบรับสมัครนักเรียน (ห้องเรียนพิเศษ) เหลือเวลารับสมัครอีก

 • 00วัน
 • 00ชั่วโมง
 • 00นาที
 • 00วินาที

ระบบรับสมัครนักเรียน (ห้องเรียนปกติ) จะรับสมัครอีก

 • 00วัน
 • 00ชั่วโมง
 • 00นาที
 • 00วินาที

ข่าวรอบรั้วเหลือง-ดำ​

ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง​

 • แผนที่โรงเรียนแม่จันวิทยาคม​

ติดต่อโรงเรียน​

 • โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 65 หมู่ 3
  ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 • โทร : 053-771787
 • โทร : 053-771545
  ในวันเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30น.