โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประกาศ

E-Service

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง​

  • แผนที่โรงเรียนแม่จันวิทยาคม​
  • ติดต่อโรงเรียน​​
  • โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 65 หมู่ 3
    ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
  • โทร : 053-771787
  • โทรสาร : 053-771545
    ในวันเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30น.
  • E-Mail : [email protected]
สนทนากับเรา