ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 65 หมู่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โทร : 053-771787
โทรสาร : 053-771545
ในวันเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30น.
E-Mail : [email protected]