พิธีเปิด กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์

นายศุภวิศว์ ตาหล้าผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มอบหมายให้ นางสุดลักษณ์ ณ พิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์

กิจกรรมการแข่งขันการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น นักเรียนแผนการเรียนจีนและการเป็นผู้ประกอบการ

นายศุภวิศว์ ตาหล้าผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มอบหมายให้ นายกระจ่าง หลักคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมการแข่งขันการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น นักเรียนแผนการเรียนจีนและการเป็นผู้ประกอบการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

พิธีมอบเกียรติบัตร การอบรมหลักสูตร Digital Insight พี่สอนน้องให้รู้ทันโลกออนไลน์ รอบ Train the Trainer

นายศุภวิศว์ ตาหล้าผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มอบหมายให้ นายกระจ่าง หลักคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร การอบรมหลักสูตร Digital Insight พี่สอนน้องให้รู้ทันโลกออนไลน์ รอบ Train the Trainer ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์

พิธีเปิด กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นายศุภวิศว์ ตาหล้าผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มอบหมายให้ นางสุดลักษณ์ ณ พิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์

พิธีมอบรางวัล การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นายศุภวิศว์ ตาหล้าผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566

ตรวจสุขภาพ ประจำปี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ตรวจสุขภาพ ประจำปี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมชงโค

พิธีมอบรางวัล การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ MATH CONTEST 2023 ประจำปีการศึกษา 2566

นายศุภวิศว์ ตาหล้าผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวกัณชลิฏา จันทีนอก รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ MATH CONTEST 2023 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ กิจกรรมติวTGAT 1 และ TGAT 2 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ กิจกรรมติวTGAT 1 และ TGAT 2 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากลและงานหลักสูตรสถานศึกษา

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากลและงานหลักสูตรสถานศึกษา ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

การอบรมโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus Platform)

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มอบหมายให้ นายกระจ่าง หลักคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus Platform) ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา