กิจกรรมการเเข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม พ.ศ. 2567

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเเม่จันวิทยาคม มอบรางวัลนักเรียนระดับชั้น ม. 5/1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีเเละสิ่งเเวดล้อม กิจกรรมการเเข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ซึ่งนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง คะแนนสะสม 111 คะแนน 7 เเต้ม อันดับที่ 19 จาก 24 ทีม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม