การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเเม่จันวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เเละบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในการนี้ พระมหาอภิชิต อนาลโย ผู้เเทนพระครูอุปถัมภ์วรการ เจ้าอาวาสวัดป่าซาง เจ้าคณะอำเภอแม่จัน เป็นผู้แทนมอบโล่เเละเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ ผู้มีคุณูปการต่อสถานศึกษา ประจำปี 2567 จากสภาผู้ปกครองเเละครูแห่งประเทศไทย แก่นายประจญ ปรัชญ์สกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม