พิธีทบทวนคำปฎิญาณเเละสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเเม่จันวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เเละลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาณเเละสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย และเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของกองลูกเสือไทย ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม