พิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2567 นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 จำนวน 40 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความรู้เเละความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบให้นักเรียนเเละผู้ปกครอง ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม