การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2567 นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมี นายสาธิต ตะสุข นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม มาเป็นประธานในพิธี เเละพบปะผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งในช่วงเช้า เป็นการประชุมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนช่วงบ่ายเป็นการประชุมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม นอกจากนี้ยังมีการประชุมตัวเเทนสมาคมผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม