การประชุมสรุปผลการดำเนินงานเเละการทำ Mou ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มอบหมายให้ นางอลิศลา ริยะสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียนสายการเรียนภาษาจีน เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานเเละการทำ Mou ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย นอกจากนี้ยังเข้ารับการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ประกอบการสู่ภาคปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจของนักเรียนแผนการเรียนและการเป็นผู้ประกอบการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม