กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูเเละบุคลากรทางการศึกษา เเละตัวแทนนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 เเละพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีนายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอำเภอแม่จัน เป็นประธานในพิธี เเละจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม