คณะผู้บริหาร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ร่วมเดินทางไปแสดงความยินดีกับ นายทินกร พุทธรักษาจริยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ร่วมเดินทางไปแสดงความยินดีกับ นายทินกร พุทธรักษาจริยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา