กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

นางสาวกัณชลิฏา จันทีนอก รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม