กิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองที่ดีวิถีประชาธิปไตย

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองที่ดีวิถีประชาธิปไตย ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม