การประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ผ้าป่าศิษย์เก่าเเละรดน้ำดำหัวครูอาวุโส เนื่องในวันมหาสงกรานต์

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เเละบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นศิษย์เก่า โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ผ้าป่าศิษย์เก่าเเละรดน้ำดำหัวครูอาวุโส เนื่องในวันมหาสงกรานต์ กับคณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนเเม่จันวิทยาคม ในววันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม