พิธีทอดผ้าป่าศิษย์เก่าเเละรดน้ำดำหัวครูอาวุโส เนื่องในวันมหาสงกรานต์กับศิษย์เก่าโรงเรียนเเม่จันวิทยาคม ประจำปี 2567

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เเละบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม ร่วมทำพิธีทอดผ้าป่าศิษย์เก่าเเละรดน้ำดำหัวครูอาวุโส เนื่องในวันมหาสงกรานต์กับศิษย์เก่าโรงเรียนเเม่จันวิทยาคม ประจำปี 2567 โดยช่วงเย็นมีการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ “คืนสู่เหย้าชาวเหลือง-ดำ” ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมชงโค เเละอาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม