คณะผู้บริหาร คณะครูเเละบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เเละวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มอบหมายให้ นายกระจ่าง หลักคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูเเละบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เเละวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567 โดยมีส่วนราชการเเละหน่วยงานต่าง ๆ ภายในอำเภอแม่จัน เข้าร่วมพิธี ในวันที่ 6 เมษายน 2567 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม