ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ตำแหน่ง ครูผู้สอน

IMG_20240328_0008