การประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส ประจำปีการศึกษา 2566

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวอลิศลา ริยะสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเเม่จันวิทยาคม กล่าวต้อนรับ ผู้ปกครองนักเรียน ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะครูฝ่ายวิชาการมาให้คำชี้เเจงเเละแนวทางนโยบายในการเเก้ไขงาน ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม