แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมชงโคและอาคาร 1 (อินทนิล)

หมายเหตุ : ขอแจ้งเปลี่ยนตารางการประชุมวันที่ 4 มิถุนายน 2565

ภาคเช้า เวลา 8.30-12.00 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4