การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2566

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเเม่จันวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม เข้าตรวจเยี่ยมเเละให้กำลังใจนักเรียน ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 7-13 มีนาคม 2567 ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม