นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเเม่จันวิทยาคม กล่าวต้อนรับ เเละประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีเเละสิ่งแวดล้อม SMT , SMTE เเละมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเเม่จันวิทยาคม กล่าวต้อนรับ เเละประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีเเละสิ่งแวดล้อม SMT , SMTE เเละมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีเเละสิ่งแวดล้อม SMTE ปีการศึกษา 2567 ในการยืนยันสิทธิ์เเละมอบตัว เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม