โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ร่วมกับโรงเรียนเเม่จันวิทยาคม

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเเม่จันวิทยาคม มอบหมายให้ นายกระจ่าง หลักคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ร่วมกับโรงเรียนเเม่จันวิทยาคม ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 54 คน ในการนี้ นายมังกร สีเมืองแก้ว นายจตุพร กันทะวัง เเละนายภาณุพงศ์ ช่อจำปี ตำแหน่ง ครูฝึกขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้า บริษัท กรีนวิง จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 265