กิจกรรมเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ (O-net) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเเม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ (O-net) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คือ นายวีระยุทธ คำดี ตำแหน่ง ครู โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก เเละรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คือ นายประสิทธิ์ จันต๊ะภา ติวเตอร์จาก www.pec9.com ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม