นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ลงศึกษาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ลงศึกษาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) ในการให้ความรู้ และนำศึกษาเรียนรู้ เรื่อง ถ้ำกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566