กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ แบบบูรณาการเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับพื้นที่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ แบบบูรณาการเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับพื้นที่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน โดยได้รับการอนุเคราะห์จากนักธรณีวิทยามาให้ความรู้เชิงพื้นที่แก่นักเรียน ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องโสต โรงเรียนแม่จันวิทยาคม