การประชุมมูลนิธิแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องวิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

การประชุมมูลนิธิแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องวิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม