การประชุมกับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอก ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาพื้นฐาน พ.ศ 2567 – 2571 (รอบ 5) แบบออนไลน์

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมกับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอก ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาพื้นฐาน พ.ศ 2567 – 2571 (รอบ 5) แบบออนไลน์ ซึ่งจะได้รับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา แบบ Onsite Visit ในวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม