การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง – ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูเเละบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง – ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในการนี้ นายสาธิต ตะสุข นายกสมาคมผู้ปกครอง – ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม