ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมชงโค