พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดวาดภาพในหัวข้อ แต้มสี เปิดโลก ต้านภัยคอร์รัปชั่น เนื่องในวันธรรมมาภิบาล PAT CG DAY จัดโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มอบหมายให้ นายกระจ่าง หลักคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดวาดภาพในหัวข้อ แต้มสี เปิดโลก ต้านภัยคอร์รัปชั่น เนื่องในวันธรรมมาภิบาล PAT CG DAY จัดโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย เด็กชายต่อตระกูล แซ่ย่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนการศึกษา 5,000 บาท นางสาวเอ้ยติ่ง นามแสงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนการศึกษา 3,000 บาท และรับของที่ระลึก จากศาตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ นอกจากนี้ เด็กชายต่อตระกูล แซ่ย่าง ยังได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ ดอยจระเข้เทรล 2023 เพื่อรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ทุนการศึกษา 3,000 บาท จากนายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอแม่จัน ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566