พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลการแข่งขัน ROV เนื่องในการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลการแข่งขัน ROV เนื่องในการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566