ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการและข้าราชการครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ตำแหน่งครู ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมชงโค