พิธีมอบเกียรติบัตร การอบรมหลักสูตร Digital Insight พี่สอนน้องให้รู้ทันโลกออนไลน์ รอบ Train the Trainer

นายศุภวิศว์ ตาหล้าผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มอบหมายให้ นายกระจ่าง หลักคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร การอบรมหลักสูตร Digital Insight พี่สอนน้องให้รู้ทันโลกออนไลน์ รอบ Train the Trainer ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์