กิจกรรมโครงการกฎหมายคอมพิวเตอร์และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและป้องกันอาชญากรรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

นายสรายุทธ ติยะกว้าง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมโครงการกฎหมายคอมพิวเตอร์และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและป้องกันอาชญากรรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนศูนย์การเรียนณชจันทร์ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย มาให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมชงโค