นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ เข้าประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ เข้าประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา