ยินดีต้อนรับ ข้าราชการครู และพนักงานงานราชการ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง และบรรจุ ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ให้การต้อนรับ ครูเทพประทาน พึ่งศาสตร์ โรงเรียนตากพิทยาคม ครูกนิษฐา ศิรบรรจงกราน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ครูศิริขวัญ มูลชนะ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ครูเธียรวิชญ์ อัครศิริโชติวงค์ ครูผู้ช่วย ครูกัลย์สุดา ขันแก้วมิ่ง ครูผู้ช่วย และครูพนม อินต๊ะ พนักงานราชการครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคมและได้รับรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมชงโค