กิจกรรมทำบุญตักบาตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมทำบุญตักบาตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม