การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ นำโดย นายปรีชารัตน์ รินทะระ รองผอ.สพม.เชียงราย มาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม