พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคมเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่จัน