โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ขอแสดงความยินดีทุกท่านในโอกาสย้ายเข้ารับตำแหน่งใหม่

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ขอแสดงความยินดีทุกท่านในโอกาสย้ายเข้ารับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมชงโค