ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้านสำนักงานฝ่ายอำนวยการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้านสำนักงานฝ่ายอำนวยการ

IMG_20210729_0003