กิจกรรมโรงเรียน

การประชุมรองผู้อำนวยการ สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในการประชุมรองผู้อำนวยการ สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม