ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์ และ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์ และ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประกาศรับสมัครครูคณิตศาสตร์-ครูวิทยาศาสตร์