วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่จัน