การขับเคลื่อนแนวทางดำเนินงานวิธีประเมิน ตำแหน่งวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายณรงค์ คําสุขุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการขับเคลื่อนแนวทางดำเนินงานวิธีประเมิน ตำแหน่งวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีคณะครูจาก สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย และ สหวิทยาเขตริมกก เข้าร่วม ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม