พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566