ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดพิธีต้อนรับ  นายสรายุทธ ติยะกว้าง และ นางสุดลักษณ์ ณ พิกุล เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม