รวมน้ำใจ ต้านภัยโควิด

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม และ ฝ่ายกิจการนักเรียน มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่นักเรียนที่กักตัวในชุมชน พร้อมทั้งมอบให้แก่ศูนย์แยกกักตัว ณ โรงแรมริมจัน รีสอร์ท ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  พ.ศ. 2564