ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ มาตรวจ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ มาตรวจ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ หอประชุมฃงโค โดยมี คณะผู้บริหารศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สพม.เชียงราย และสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ให้การต้อนรับ

 

กิจกรรมพิธีมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” ให้แด่ คณะครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” ให้แด่ คณะครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ หอประชุมชงโค

 

 

 

การประชุมมูลนิธิแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องวิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

การประชุมมูลนิธิแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องวิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

พิธีบวงสรวงพระพลบดี และพิธีไหว้ครูสุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพฤหัสบดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงพระพลบดี และพิธีไหว้ครูสุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 ณ หอประชุมชงโค โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม

 

พิธีมอบเกีรยติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

พิธีมอบเกีรยติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ โดมอเนกประสงค์

 

การติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง(PA)ที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

การติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง(PA)ที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

คณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอลานกระบือ จ.กำแพงเพชร มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

คณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอลานกระบือ จ.กำแพงเพชร มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ หอประชุมชงโค โดยมี ดร.สมพร สุขอร่าม ผอ.สพม.เชียงราย คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมทำบุญตักบาตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมทำบุญตักบาตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม และโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม และโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ หอประชุมชงโค โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ

 

กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ จัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม