กิจกรรมโรงเรียน

การประชุมหารือการบริหารจัดการขยะ ในโรงเรียน

Posted on

การประชุมหารือการบริหารจัดการขยะ ในโรงเรียน โดย เทศบาลตำบลป่าซาง และ โรงงานหลวงดอยคำ ร่วมกับ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

 

กิจกรรมโรงเรียน

การประชุมเครือข่ายรถรับ-ส่งนักเรียน ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

Posted on

การประชุมเครือข่ายรถรับ-ส่งนักเรียน ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

 

 

 

กิจกรรมโรงเรียน

ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

Posted on

ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมโรงเรียน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ประจำปี 2563

Posted on

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

กิจกรรมโรงเรียน

การประชุมรองผู้อำนวยการ สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

Posted on

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในการประชุมรองผู้อำนวยการ สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมโรงเรียน

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning

Posted on

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 5-6 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมโรงเรียน

ยินดีต้อนรับครูใหม่ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

Posted on

ยินดีต้อนรับครูใหม่ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมโรงเรียน

พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Posted on

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมโรงเรียน

การประเมินเกณฑ์คุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

Posted on

การประเมินเกณฑ์คุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ในวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม