กิจกรรมโรงเรียน

พิธียกเสาเอกโดมอนุสรณ์ ๖๐ ปี และพิธีพุทธาภิเษกพระสิงห์ ๑ สำเภาทิพย์ (พระพุทธรัตนมงคลทศาภิเษก)

Posted on

นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธียกเสาเอกโดมอนุสรณ์ ๖๐ ปี และพิธีพุทธาภิเษกพระสิงห์ ๑ สำเภาทิพย์ (พระพุทธรัตนมงคลทศาภิเษก) ในวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมโรงเรียน

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา

Posted on

คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ร่วมยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา ในวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมโรงเรียน

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted on

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา


กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรมสับดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ซึ่งมีกิจกรรมให้นักเรียนทุกระดับชั้น ได้เข้าร่วมอย่างหลากหลาย
โดยมีนายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน

กิจกรรมโรงเรียน

การอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

Posted on

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย และโรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
ทางด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
โดยมีนายวรพงษ์ สันติวงศ์ รองผอ.สพป.ชร.2 รักษาราชการแทน.ผอ.สพม.36 เป็นประธาน


กิจกรรมโรงเรียน

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Posted on

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรม “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑

Posted on

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรม “ฟันสวย เหงือกแข็งแรง” และมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

กิจกรรมโรงเรียน

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน

Posted on

นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานให้แก่นักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรมโรงเรียน

พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Posted on

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาไฟฟ้ากำลัง

กิจกรรมโรงเรียน

พิธีทำบุญโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Posted on

คณะบริหารคณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมพิธี พิธีทำบุญโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓