กิจกรรมโรงเรียน

” สืบศาสตร์พระราชา ศึกษาแหล่งเรียนรู้ถ้ำหลวง และพื้นที่พัฒนาดอยตุง มุ่งสู่นวัตกรรม สร้างสรรค์ “

Posted on

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรมโรงเรียน

ยินดีต้อนรับครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

Posted on

คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ร่วมยินดีต้อนรับครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมโรงเรียน

การคัดเลือกครูผู้สอนควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Posted on

ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการ การคัดเลือกครูผู้สอนควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมโรงเรียน

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจ้อมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Posted on

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจ้อมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่จัน

กิจกรรมโรงเรียน

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Posted on

คณะผู้บริหาร และ คณะครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วม พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่จัน

 

กิจกรรมโรงเรียน

การสัมมนาวิชาการ ด้านความร่วมมือทางการศึกษาในเอเซียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

Posted on

การสัมมนาวิชาการ ด้านความร่วมมือทางการศึกษาในเอเซียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ออนไลน์) สัมมนาในหัวข้อ ” Seminar on Distinctive courses for Basic Education ” ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรมโรงเรียน

การอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

Posted on

การอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมโรงเรียน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

Posted on

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านกีฬาฟุตบอล – ฟุตซอล ร่วมกับ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายอารีย์ วีระเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร ซึ่งร่วมลงนามในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรมโรงเรียน

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่

Posted on

คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ร่วมยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมโรงเรียน

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Posted on

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓